Oplossen van conflicten

U heeft een conflict? En dit conflict dreigt te escaleren, of het belemmert de noodzakelijke veranderingen? Door middel van mediation en / of arbitrages werken wij aan oplossingen. Dit kan een juridische inslag hebben. Kortom: op verzoek zorgen wij ervoor dat uw zaken worden vlotgetrokken.

Specifieke en praktische expertise
Discretie is essentieel. Goed luisteren, geduld en creativiteit teneinde win/win-situaties te creëren zijn hier van groot belang. Of dit nu een conflicthantering bij medisch specialisten betreft, of bij schoolorganisaties, familiebedrijven, directies en andere ‘stakeholders’ van uiteenlopende organisaties. Op al deze terreinen heeft Jan Vermeulen zijn sporen verdiend, vanuit verschillende posities.

Het van hieruit coachen danwel "klankborden" met directies vindt regelmatig plaats.

Kernbegrippen
•    Levens- en werkervaring
•    Coaching en creativiteit
•    Discretie en geduld
•    Win/win-situaties